Search

De Boerderie woordenboek

Hieronder tref je de woorden en hun betekenis aan zoals gebruikt in De Boerderie. Deze vertalingen verschenen in 1987/88 wekelijks in de rubriek ‘Verona Varia’ in het Veronica Magazine.

 

WOORDBETEKENIS
aonstend volgende
appelkens wangen
as als
aon aan
broggelbak emmer snot / schuine mop
boor op
baaien beide
bestroaide strooide
baaie toemerd basiliek
binne zijn
baaier meer
buut’n buiten
broekenschuur kleedkamer
dinne kant uut hier heen
darkendrek vergiet
deufde doofde
dakzijl dakgoot
draoischief plaat
draoien schijten / draaien
filmschutter cameraman
faaist feest
god millard deksels
glashaken flessen
gaon gaan
huuske toilet
heur haar
hoenderhuus kippenhok
heimatter toane Nederland Muziekland
het heeft
hai hebben
jao ja
kwarkbak emmer yoghurt
kwatten hoeveel
kwajoep deksels
kien oemp het als het stuk is
kwapittel wat moet je?
krieg krijg
kwalpendek korenveld
kiektaofel TV
karsenbonk deukje (ook panne)
knark sjans
koeienkont varkensrug
knoppel rotkop
kriek staart
kieken kijken
leverwurst hagelslag
lam koplamp
maai hooi
makkelkwap pannesponsje
maaikant hooiberg
mit met
mispaord mispoes
mot moet
moeiwekkel veulen
mien mij / mijn
natte trekzeug vies varken
natte lap tong
noppel vast
noppelen vast maken
noar naar
ne een
nakkel nokkel flink
naom naam
oetendraai waterpomptang
oete uit het
oet uit
oe je / jouw
optuuten opmaken
opverflikster grimeuze
oost’n oosten
pieleken waterkracht
platte kwabonkel het heen en weer
pafke sigaret / shagje (NOOIT sigaar!)
poederschijt kunstmest
pielen pijlen
probieren proberen
plakbrieven etiketten
peerdetiet vuil secreet
paosvraag strikvraag
roestenbraoi mollenklem
roggenplank boterham
reuzel vers varkensvet
roemkrabbel handtekening
stet staat
schiwwen schreeuwen
stikt steekt
sloan slaan
stront jachtschotel
schimmelprakje tuthola
schuddenbuuken kapot lachen
schietspuut geweer
tinne tegen
tiet tijd
thuus thuis
up op
uut uit
us ons
veur’n voor een
vuule peerdetiet vuil secreet
voortslobberen dooreten
vuule vuile
veur voor
vraogen vragen
wippel konijn
wiek week
wappel weer
waoter water
wakkel scheef
witspuul yoghurt
wep weggehaald
wiewaoter wijwater
witsap melk
wuppelkar tractor
wankel los
wilgen wratten
wieven vrouwen
zoogvee koeien
zaoten zaten
zeug varken
Zinnen en uitdrukkingen:
van het huuske gerukt van de pot gerukt
tiet veur’n pafke tijd voor een rokertje
klap d’n bek toe houd je smoel
dinne kant uut hierheen
aonstend wiek wappel volgende week weer
oete maai uit het hooi
kwatten pieleken boor staat er veel waterkracht op?
slaon pao beuk hem in elkaar
us zeug Drika het baaier knark ons varken Drika heeft meer sjans